Stanovené ceny doplnění jsou platné pouze v případě, že jsou řasy alespoň v 40% obsazenosti řas umělých. Nedoplňuji řasy po jiných salonech. Pokud klientka chce přejít z jiného salonu, nechá si řasy sundat a přijde na nový set.

Pokud není termín omluven nejdéle 24 hod před domluveným termínem, je účtován poplatek 50% z ceny aplikace, na kterou byla klientka objednána.  Klientka to může následně zaplatit v salonu a nebo na č.ú. 1398228017/3030.

Po domluvě první návštěvy na základní aplikaci umělých řas, nebo aplikace Lash Liftingu, bude klientce zaslán QR kód pro zaslání zálohy na domluvenou aplikaci, ve výši 50% z ceny domluvené aplikace. Při návštěvě doplatí jen zbylou částku. V případě zrušení termínu méně, než 24 hod předem, nebo měnění termínu méně, než 24 hod před termínem, záloha propadá.